Zastanawiasz się nad monitoringiem parku
maszynowego?

Chcesz poznać finansowe korzyści z wdrożenia
rozwiązania CyberVision Andon OEE oraz poznać
możliwości systemu?

Skontaktuj się z nami, a nasi konsultanci odpowiedzą
na wszystkie Twoje pytania.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730862, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, opłacony w całości, zwana dalej Raion Software. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@raionsoftware.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Główna 10, 61-005 Poznań. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zastanawiasz się nad monitoringiem parku
maszynowego?

Chcesz poznać finansowe korzyści z wdrożenia
rozwiązania CyberVision Andon OEE oraz poznać
możliwości systemu?

Skontaktuj się z nami, a nasi konsultanci odpowiedzą
na wszystkie Twoje pytania.

entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by: District Court Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000730862, with share capital of PLN 20,000.00, fully paid up, hereinafter referred to as Raion Software. In matters related to the processing and protection of personal data, a contact point has been appointed in the form of an e-mail address: biuro@raionsoftware.pl. Contact in the indicated cases is also possible in the form of traditional correspondence to the address of the administrator with the note: „Personal Data Protection” and in person at: ul. Główna 10, 61-005 Poznań. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, and the right to transfer data,

Informacja o produkcji pobierana bezpośrednio z maszyn....​

to rzetelna i pewna informacja na temat przepracowanych cykli, wyprodukowanych ilości i odrzutów, a także rzeczywisty czas pracy oraz przestojów, które wystąpiły na stanowisku produkcyjnym.​

Skalowalna aplikacja zbudowana z modułów funkcjonalnych….

dzięki czemu możliwe jest szybkie uruchomienie monitoringu na kluczowych maszynach, a następnie rozszerzenie wdrożenia na kolejne maszyny, przy jednoczesnej rozbudowie funkcjonalnej.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA CYBERVISION ANDON OEE

Redukcja mikroprzestojów

Automatyczne zbieranie informacji na temat mikroprzestojów bezpośrednio z maszyny. Redukcja mikroprzestojów co najmniej o 20%.

Wzrost wskaźników produkcyjnych

Monitoring i wizualizacja wskaźników wpływają na wzrost KPI produkcyjnych, w tym OEE średnio o 5-15%.

Poprawa komunikacji

System wspiera koordynację poszczególnych działów, zmniejszając ryzyko popełnienia błędu oraz budując odpowiedzialność osób za procesy.

Paperless

Cyfryzacja i automatyzacja obiegu dokumentów w obrębie stanowiska produkcyjnego.

KLUCZOWE MODUŁY

01

Andon – sygnalizacja problemu pochodząca z maszyny lub od operatora

02

Rejestracja produkcji – zliczanie sztuk OK i NOK wyprodukowanych na maszynie

03

Wizualizacja – prezentacja kluczowych informacji
w czasie rzeczywistym

01

Andon - sygnalizacja problemu
pochodząca z maszyny
lub operatora

02

Rejestracja produkcji - zliczanie sztuk OK i NOK
wyprodukowanych na maszynie

03

Wizualizacja - prezentacja kluczowych informacji
w czasie rzeczywistym

04

Historian – monitoring wszystkich parametrów technologicznych pracy maszyny

05

Raporty –
automatyczne i uproszczone
raportowanie

06

Integracja - z
dowolnym systemem ERP
lub APS

04

Historian - monitoring wszystkich parametrów
technologicznych pracy maszyny

05

Raporty - automatyczne
i uproszczone raportowanie

06

Integracja - z dowolnym
systemem ERP lub APS

Praca na rzeczywistym planie produkcyjnym…

który może zostać stworzony w aplikacji na kilka sposobów. System ma możliwość integracji z dowolnym systemem ERP lub APS, z którego będą pobierane zlecenia produkcyjne oraz kluczowe parametry zlecenia. Aplikacja umożliwia również ręczne zaplanowanie produkcji i prezentacje w formie przejrzystych wykresów Gantta.

Historia pracy maszyny w formie raportów i wykresów…​

możliwa jest dzięki pełnej integracji systemu z maszynami za pośrednictwem sterownika PLC. System tworzy historian pracy maszyny oraz umożliwia generowanie alertów po przekroczeniu zadanych parametrów.​

Podgląd procesów w czasie rzeczywistym…

na wizualizacjach oraz dedykowanych widokach menadżerskich. Odbiorca informacji otrzymują ją w zwartej i czytelnej formie, dzięki czemu skrócony jest czas analizy i reakcji na występujące zdarzenia.

Filmy

Dodawanie instrukcji stanowiskowych

Film instruktażowy w jaki sposób samodzielnie dodać instrukcje stanowiskowe w aplikacji.

Konfiguracja Andonów

Film instruktażowy w jaki sposób samodzielnie skonfigurować Andony w aplikacji.

Planowanie operacji

Film instruktażowy w jaki sposób samodzielnie zaplanować operację produkcyjną w aplikacji.

Systemy Raion wykorzystywane są w największych zakładach produkcyjnych

CyberVision Andon OEE może być Twój już
od 99 zł miesięcznie
w modelu SaaS

Nie czekaj, czas na monitoring Twojego parku maszynowego już nadszedł!

Skontaktuj się z nami aby uzyskać informacje o alternatywnych możliwościach finansowania zakupu
CyberVision Andon OEE.

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz takiego rozwiązania w swojej fabryce, skontaktuj się z nami.
Jako producent rozwiązania
CyberVision Andon OEE jesteśmy w stanie stworzyć system skrojony na miarę Twoich potrzeb!

Aleksander Geisler
DZIAŁ SPRZEDAŻY

a.geisler@raionsoftware.pl

PRZEJDŹ DO STRONY
RAIONSOFTWARE